ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

δημοσίευση ισολογισμού από την e64.gr

δημοσιευση ισολογισμου


Κατασκευή Ιστοσελίδας για

δημοσίευση ισολογισμού

για εταιρείες ΙΚΕ

μόνο με 25 ευρώ το έτος !

Σύμφωνα με το Άρθρο 47 - Εταιρική Διαφάνεια, η εταιρεία ΙΚΕ είναι υποχρεωτικό να διατηρεί ιστοσελίδα ισολογισμού. Αν έχει κλείσει η εταιρεία και δεν την χρειάζεστε παρακαλώ ενημερώστε μας.

δημοσιευση ισολογισμου

Τηλέφωνο: 2312.203747

Email: [email protected]

Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μας στείλετε με email τα στοιχεία της εταιρείας σας (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κτλ).

Τύπος ιστοσελίδας
isologismos.work/ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατοχύρωση ονόματος χώρου
ένα (1) έτος
Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting)
ένα (1) έτος
Τι περιλαμβάνει
στοιχεία της εταιρίας σας / Ισολογισμούς / Προσκλήσεις ΔΣ / Απ. Χρήσης / Γεν. Εκμετάλλευση
Χώρος Εγγράφων & Δεδομένων
απεριόριστος
Τηλεφωνική Υποστήριξη
Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-18:00
Σάββατο 10:00-14:00
Υποστήριξη με emails
24/7 (όλο το 24ωρο)
Κόστος κατασκευής
25 ευρώ

 Έτοιμη σε 2 ώρες!

ισολογισμος

Περισσότερες από 600 εταιρείες μας εμπιστευτεί για την δημοσίευση των ισολογισμών τους. 
ΑΝΘΗΜΕΡΟΝ δημοσίευση και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ, σεβόμενοι τα οικονομικά στοιχεία της κάθε εταιρείας


Δείτε δείγμα ιστοσελίδας ισολογισμού στο ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η ιστοσελίδα που κατασκευάζουμε για τη δημοσίευση ισολογισμού, τη θεωρούμε εμπιστευτική και εφαρμόζουμε ειδικές τεχνικές για να μην ανιχνεύεται από τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google) και από «αδιάκριτους» χρήστες. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα έχουν μόνο όσοι γνωρίζουν την ακριβή διεύθυνση του ιστοτόπου (Domain URL )
H χρήση SUBDOMAIN (isologismos.work/ΕΤΑΙΡΕΙΑ) είναι απολύτως νόμιμη και αποδεκτή από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και από την πιο πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο. (υπ'αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-3683/29-05-2013 /ΓΓ Εμπορείου/ΥΠΑΝ).

Η χρήση SUBDOMAIN εξασφαλίζει τάχιστους χρόνους ανταπόκρισης και εξασφαλίζει τον απαραίτητο βαθμό εχεμύθειας για τα ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας αφού πρακτικά είναι αδύνατος ο εντοπισμός του ονόματος σας !
Νομοθεσία - Άρθρο 232 ν.4072/2012

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
isologismos e64