ΧΡΗΣΠΥΑΛ ΜΟΝ Ι Κ Ε

Τίτλος Επιχείρησης: ΧΡΗΣΠΥΑΛ ΜΟΝ Ι Κ Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΦΜ: 800637965
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΜΗ :133440327000
Διεύθυνση: ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 0 ΤΚ:70014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ.
Κεφάλαιο της εταιρείας: 50,00
Εταίροι: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Copyright © All Rights Reserved.