ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥ 91 – 11255 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 801653883 – ΔΟΥ: ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 160894803000
ΤΗΛ. 698 0702503Copyright © All Rights Reserved.