ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΡΙΚΟΣ Μ. ΙΚΕ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

63111100-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΡΙΑ)

70221300-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ)
82191304-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ)
82191300-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ)
82191303-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ)
62031200-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ)
82111000-ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ)

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 17
ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
ΑΦΜ: 801679677
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Στοιχεία διαχείρισης / εκπροσώπων
- για αόριστη διάρκεια ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΡΙΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και της ΔΙΟΝΥΣΙΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, αρ. 17, ΤΚ 11523, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ088968 Τ.Α. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, κάτοχος ΑΦΜ 036204866, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ

Copyright © All Rights Reserved.